II tydzień Wielkiego Postu – Czwartek

„Choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą” Łk 16, 19-31 Różne są style życia. Jedni w swoim życiu szukają tylko wygody i dobrej zabawy, nieważnie, jakim kosztem, korzystając  ze swojego (bywa, że dużego) majątku. Nie zważają na to, że u progu ich domów może umierać jakiś żebrzący Łazarz. Inni szukają większych wartości, doceniają uczciwość, życzliwość i miłość wzajemną, cieszą się…

Czytaj dalej Read More

II tydzień Wielkiego Postu – Środa

„Nie wiecie, o co prosicie” Mt 20, 17-28 Bezpośrednio po tragicznej zapowiedzi Jezusa, że „zostanie wydany”, „skażą Go na śmierć”, „wydadzą poganom”, że będzie „wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany”, matka synów Zebedeusza zwraca się z prośbą o najważniejsze miejsce w królestwie Bożym dla jej synów. Prosząc o to, co wydaje się jej spełnieniem marzeń, tak naprawdę prosi o wywyższenie jej synów,…

Czytaj dalej Read More

II tydzień Wielkiego Postu – wtorek

„Kto się poniża, będzie wywyższony” Mt 23, 1-12 Zbyt łatwo słowa Jezusa osądzające obłudnych uczonych w Piśmie i faryzeuszy, „zasiadających na katedrze Mojżesza” odnosimy jedynie do ludzi mających władzę w społeczności lub w Kościele. Oczywiście i oni mogą mieć wiele sobie do zarzucenia, bywają niedoskonali w swoich postawach, ale jak już wcześniej mówił Jezus – nie do nas należy osądzanie…

Czytaj dalej Read More

II tydzień Wielkiego Postu – Poniedziałek

Bądźcie miłosierni Łk 6, 36-38 Wzorem naszej życiowej postawy jest wciąż Bóg Ojciec. Mamy być jak On – dobrzy i miłosierni. Wielu dzisiaj chce być sędziami. Wszędzie widzimy liczne wyroki i osądy bliźnich. Wydaje się, że wszystko o wszystkich wiemy, że możemy i mamy prawo wyrokować i osądzać, oceniać i podawać to do publicznej wiadomości. Mnożą się ludzkie krzywdy i…

Czytaj dalej Read More

II tydzień Wielkiego Postu – Niedziela

Tam przemienił się wobec nich Mt 17, 1-9 Nasze pragnienie przemiany. Nieraz chcemy coś zmienić w życiu albo zmienić życie. Dotychczasowe uważamy za niewystarczające, czegoś nam w nim brakuje. Pragniemy czegoś innego, czegoś więcej. Zmiana o własnych siłach, według własnego pomysłu – często okazuje się nieudana, chybiona, zakończona niepowodzeniem. Sam Jezus proponuje przemianę. On chce jej dokonać. Wpierw ukazuje swoje…

Czytaj dalej Read More

I tydzień Wielkiego Postu – Sobota

Miłujcie waszych nieprzyjaciół Mt 5, 43-48 Jezus zadziwia swoim wymaganiem. Wielu ludzi jest przekonanych, że ci, którzy nas krzywdzą, zadają jakieś cierpienie, których nazywamy ‘wrogami’, zasługują na naszą nienawiść. Wielu ludzi, także i dzisiaj uważa, że kochać trzeba tylko tych najbliższych, którzy nam się podobają, okazują nam życzliwość i uprzejmość, czynią nam dobro i zaspokajają nasze potrzeby. Jezus ukazuje inne…

Czytaj dalej Read More